آذر

همان دختری عاشق

سر به هواست که

بین عشق پاییز و زمستان

بلاتکلیف میسوزد

گاهی با گرمای پاییز

گاهی با سوز زمستان

دیدگاه بگذارید