چه میلادی باشد چه شمسی

چه با بابا نوئل بیاید چه با حاجی فیروز

چه با درخت کریسمس زیبا شود چه با سفره هفت سین

می تواند برای همه ما یک شروع تازه باشد،

برای آنهایی که شکست خورده اند  یک برخاستن دوباره

برای آنها که قهرند یک آشتی دوباره

برای هر کسی یک حرکت تازه

می شود دوباره قدم در راهی نو نهاد. . .

ceeport

دیدگاه بگذارید