“خداوند لبخند زد و از لبخند او، زن آفریده شد!
لبخند زیباى خداوند روزت مبارک” ?

۸ مارس روز جهانی زن بر یکایک بانوان و همراهان خوب عطریلو مبارک باد! ?

دیدگاه بگذارید