دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود

هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد

دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود؟

ceeport

دیدگاه بگذارید